Форма входу

Календар

«  Лютий 2013  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728
Гостей: 1
Користувачів: 0


Неділя, 11.06.2023, 03:30
Вітаю Вас Гість | RSS
Педагогіка-це твоє!
Головна | Реєстрація | Вхід
Лабораторія педагогічної компетентності


Головна » 2013 » Лютий » 3 » Інтернет-конференція «Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів» (24 травня 2013 р.)
Інтернет-конференція «Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів» (24 травня 2013 р.)
12:57

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського

Мелітопольський державний педагогічний університет

імені Богдана Хмельницького

 

Вельмишановні колеги!

Науково-дослідна лабораторія педагогічної компетентності

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини запрошує Вас взяти участь у науковій Інтернет-конференції

«Актуальні проблеми підготовки майбутніх  учителів»,

яка відбудеться 24 травня 2013 р.

 

Мета конференції: сприяти розвитку досліджень у галузі педагогічної освіти в Україні, інформувати суспільство про дослідження актуальних проблем підготовки сучасного вчителя.

Напрями роботи конференції:

1.           Дидактичні та методичні аспекти підготовки майбутнього вчителя.

2.           Інноваційні технології навчання в програмі підготовки майбутніх учителів.

3.           Формування професійної компетентності в умовах освітнього середовища вищого навчального закладу.

4.           Виховні аспекти підготовки майбутніх учителів.

5.           Історія педагогічної освіти.

6.           Професійна підготовка в контексті євроінтеграції.

 

Доповіді будуть розміщені на сайті «Педагогіка − це твоє!» (www.zag.-pedagogika.at.ua), планується інтернет-дискусія. Доповіді будуть також опубліковані в періодичному науковому виданні УДПУ «Проблеми підготовки сучасного вчителя», який внесений до переліку ВАК України як фахове видання з педагогічних наук (постанова президії ВАК України від 23 лютого 2011 р., № 1-05/2).

Для участі у конференції необхідно надіслати до 30 квітня  2013 року на електронну адресу olenayar@mail.ru:

1) заявку для участі, яка повинна містити назву теми доповіді, напрям роботи конференції та відомості про автора (прізвище, ім’я по батькові повністю, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, адреса (обов’язково вказати поштовий індекс, область), телефон, адреса електронної пошти);

2) електронну версію доповіді, оформлену відповідно до вимог (інформація додається);

3) рецензію наукового керівника / фахівця з відповідної галузі досліджень (для учасників, які не мають наукового ступеня)(скановану завірену рецензію);

3) скановану квитанцію про грошовий переказ коштів (відповідно до кількості сторінок).

Інформація про підтвердження прийняття матеріалу до друку буде надіслана електронною поштою.

Вимоги до оформлення публікацій:

Статті на конференцію та до збірника повинні мати елементи, що відповідають постанові Президії ВАК України від 15.01.2003 року №7-05/1:

       Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими  та практичними завданнями.

       Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.

       Формування мети статті (постановка завдання).

       Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів (бібліографічні посилання у тексті беруться у квадратні дужки. Перша цифра – номер джерела у списку джерел, друга – номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяються комою з пробілом, номера джерел – крапкою з комою, напр.: [4], [6, 35], [6; 7; 8], [8, 21; 9, 117]. У реченні крапка ставиться після дужок, посилань).

       Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

       Список використаних джерел (складений відповідно до нових вимог ВАК (Бюлетень ВАК №3, 2008 р.). Бібліографічні джерела наводяться у порядку цитування.

Мова доповідей конференції – українська, російська, польська, англійська.

Загальний обсяг: 8–10 сторінок друкованого тексту формату А-4.

Стандарти: шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, абзацний відступ – 1,25 см, всі поля – 2 см, редактор Word, тип файлу RTF.

Малюнки, виконані векторною графікою, мають бути вміщені одним об’єктом або згруповані. Скановані малюнки виконувати з роздільною здатністю не менше 300 dpi.

В першому рядку вказати УДК теми публікації, далі по центру ім’я та прізвище автора або авторів, нижче – назва статті – великими літерами по центру.

Обов’язковою умовою опублікування наукових матеріалів є представлення після назви статті ПІП автора(ів), назви статті, анотацій та ключових слів трьома мовами (українською, російською та англійською) (інтервалом 1). Анотування здійснюється відповідно до нових вимог (6−7 рядків).

Орієнтовна вартість 1 сторінки друкованого тексту – 25 грн.

Дотримання всіх зазначених вимог, а також участь в інтернет-обговоренні є обов’язковими. Статті, що не відповідають вимогам, надруковані не будуть; кошти повертаються поштовим переказом за рахунок автора. Інформація про підтвердження прийняття статей до друку буде надіслана на електронну адресу автора.

Матеріали просимо надсилати на адресу: olenayar@mail.ru, Ярошинській Олені Олександрівні, з поміткою: на Інтернет-конференцію, переказ коштів здійснювати на поштове відділення № 308, м. Умань 8, Черкаська обл., з поміткою: до запитання Проценко Оксані Володимирівні.

Зразок оформлення матеріалів конференції

УДК 371.13

Олена Ярошинська

КРЕАТИВНІСТЬ ЯК ПРОВІДНИЙ ПРИНЦИП ПОБУДОВИ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

У статті розглядаються різноманітні теоретичні підходи до проблеми створення креативної педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі. Досліджується роль викладача у формуванні умов для інноваційної освітньої діяльності побудованої за принципом креативності. Окреслюються властивості креативного середовища навчального закладу та готовність викладача вищої школи до використання інформаційних технологій, як важливої умови педагогічної інновації.

Ключові слова: освітнє середовище, креативність, інноваційні освітні технології.

 

Olena Yaroshynska

CREATIVITY AS THE LEADING PRINCIPLE OF FORMING THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN THE HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS

The article examines different theoretical approaches to the problem of forming the creative pedagogical activity in the higher educational establishment. The role of a teacher in shaping conditions for innovational educational activity based on the principle of creativity is investigated. The characteristics of creative environment of educational establishment and readiness of high school teacher for using informational technologies as an important precondition of pedagogical innovation are outlined.

Key words: educational environment, creativity, innovational educational activity.

 

Елена Ярошинская

КРЕАТИВНОСТЬ КАК ВЕДУЩИЙ ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ

В статье рассматриваются разнообразные теоретические подходы к проблеме создания креативной педагогической деятельности в высшем учебном заведении. Исследуется роль преподавателя в формировании условий для инновационной образовательной деятельности построенной за принципом креативности. Очертываются свойства креативной среды учебного заведения и готовность преподавателя высшей школы к использованию информационных технологий, как важного условия педагогической инновации.

Ключевые слова: образовательная среда, креативность, инновационные образовательные технологии.

Текст статті

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.            Морозов А.В. Креативная педагогика и психология: Учебное пособие / А.В. Морозов, Д.В. Чернилевский. – М.: Академический Проэкт, 2004. – 216 с.

2.            Проектування креативного освітнього середовища вузу [Електронний ресурс] / І.А. Кадієвська // Наукове пізнання. – 2008. – № 22. – С. 72–76. – Режим доступу до журналу: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/Soc_Gum/Npmt/2008_2/st14.pdf (02.10.2008). – Назва з екрану.

Переглядів: 1958 | Додав: zag-pedagogika | Рейтинг: 0.0/0 |
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

Copyright MyCorp © 2023